A A A

Dobór materiału
kwasoodpornego

Zakładając obecność kwasu siarkowego rozcieńczonego, (H2SO4<20% jest groźniejszy od stężonego) rozpatrzono dobór stali kwasoodpornej na obudowę zbiornika. Poniżej w tabeli 1 podano charakterystykę stali austenitycznych kwasoodpornych na elementy o wymaganej odporności na:
  • kwas siarkowy oraz
  • korozję wżerową i
  • korozję naprężeniową.
Wszystkie gatunki są spawalne

Polska norma (PN) norma europejska (EN) numer W. (DIN) norma AISI USA struktura materiału kwasoodporność
0H17N14M2T X5CrNiMo17-12-2 1.4401 316 austenit H2SO4: <20% ; <40 oC.
00H17N14M2 X2CrNiMo17-12-2 1.4404 316L austenit H2SO4: <20% ; <40 oC.
H18N10MT X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 316Ti austenit H2SO4: <20% ; <40 oC.
0H23N28M3TCu austenit H2SO4: <20% ; <100 oC.
0H22N24M4TCu X1NiCrMoCu25-20-5 1.4539 UNS8904 austenit H2SO4: <20% ; <100 oC.


Komentarz metaloznawczy. Stale austenityczne kwasoodporne oprócz chromu i niklu (wprowadzonych w większych ilościach niż dla stali nierdzewnych) zawierają również molibden Mo i miedź Cu. Pierwiastki te poprawiają odporność na działanie kwasu siarkowego.

Stan dostawy: Stal austenityczna powinna być w stanie przesyconym – co zapewnia jej pełną odporność korozyjną

Opracowanie: dr. inż. Krzysztof Kotkowski