A A A

Stal do azotowania 38HMJ 33H3MF

Stal do azotowania 38HMJ. Stal – wyjściowo w stanie ulepszonym - przeznaczona do finalnej obróbki cieplno-chemicznej AZOTOWANIA. Historycznie jest to pierwszy gatunek stali wytypowany do celów utwardzenia powierzchni w wyniku procesu azotowania. Potem hutnictwo zaproponowało nowe gatunki stali do azotowania, które miały dać lepsze rezultaty tego procesu. Jednakże równolegle postęp techniczny poszedł w kierunku doskonalenia i kontroli procesu azotowania (azotowanie regulowane - NITREG). Wynik jest taki, że zamiast szukać nowych gatunków, można kontrolować proces azotowania tradycyjnej stali 38HMJ i unikać typowych dla niej wad.

    Skuteczność azotowania stali 38HMJ jest bardzo wysoka
  • zarówno pod względem utwardzenia powierzchniowego >1000HV
  • jak i głębokości azotowania Nht – od kilku setnych do kilku dziesiętnych milimetra, w zależności od czasu azotowania

Wyroby wykonane z tej stali - po azotowaniu uzyskują b. dobrą odporność na ścieranie, przy niskim współczynniku tarcia współpracujących powierzchni. Mogą one pracować w podwyższonej temperaturze, nie przekraczającej temp. azotowania < 500°C.

Polerowanie/docieranie. Najkorzystniejszym i jednocześnie oszczędnym rozwiązaniem finalnej operacji azotowania jest taki proces technologiczny, w którym po azotowaniu nie stosuje się szlifowania, a jedynie polerowanie lub docieranie na wysoką gładkość. Trzeba pamiętać, że szlifowanie usuwa najcenniejszy fragment warstwy dyfuzyjnej jako naddatek szlifierski

Polska norma (PN) norma europejska (EN) numer W. (DIN) norma AISI USA norma JIS japońska zastosowanie
38HMJ ~41CrAlMo7-10
~34CrAlMo5-10
1.8509
1.8507
Nit 135M
(AMS 6470)
~SACM1 doskonała stal do azotowania na części maszyn wymagające dużej twardości, odporności na ścieranie i zużycie powierzchni, po azotowaniu twardość > 1000HV
33H3MF 31CrMoV9
33CrMoV12-9
40CrMoV13-9
1.8519
1.8522
1.8523
- - stal do azotowania - części maszyn o wysokiej wytrzymałości rdzenia i wysokiej twardości powierzchni