A A A

Stal trudnordzewiejąca?

Pytanie
Wczoraj pojawiły się u mnie dwa zapytania dotyczące blachy 10H. Czytałem, że to blacha trudno-rdzewiejąca, jednak nie bardzo znam ten gatunek. W Hucie zaproponowali walcowanie blach w gatunku S355J2G1W. Czy można zamiennie zaproponować ten gatunek?

Pozdrawiam, HGOdpowiedź
  • 10H - wg PN-83/H-84017 - Stal konstrukcyjna trudno-rdzewiejąca – niskowęglowa z niewielkim dodatkiem Cr i Cu. Spawalna.
  • S355J2W (1.8965) – wg PN-EN 10025-5:2005. Stal konstrukcyjna trudno-rdzewiejąca – niskowęglowa z niewielkim dodatkiem Cr i Cu. Stal zbliżona do 18G2 - z nieco niższym węglem, max.0.16%C. Spawalna. Gwarantowane dobre własności Re>355, udarność J2 (-20oC = 27J).


Uwaga, trudnordzewiejąca (litera W - Weathering steel) oznacza tylko zwiększoną odporność na korozję atmosferyczną – nie mylić ze stalą nierdzewną, kwasoodporną czy żaroodporną. Rdzewienie tutaj polega na wytworzeniu na powierzchni stali dość szczelnej warstwy tlenków, zabezpieczającej przed dalszym postępem korozji. Można powiedzieć, że rdzewienie stali trudnordzewiejącej, w warunkach narażenia na czynniki atmosferyczne, jest samohamowne i dzięki temu nie dochodzi do korozyjnej perforacji.

Wniosek
Huta prawidłowo zaproponowała dobry zamiennik dla gat. 10H.


Fotografia dla sceptyków. Kuliste zwieńczenie balustrady podobno wykonane ze stali trudnordzewiejącej.

Pozdrawiam, KK