A A A

tworzywa sztuczne

    Tworzywa sztuczne:
  • Polyamid PA 6 E
  • Polyoxymethylen POM
  • Polyethylen PE1000


nazwa oznaczenie dostawa kolorwłaściwości
Rm / Rg temperatura graniczna st.C wytrzymałość na przebicie Kp nasiąkanie wodą %
Poliamid PA 6 E pręty okrągłe wyciskane czarny
naturalny
80/130 100/120 15-40 1,10
Polyoxymethylen POM pręty, płyty czarny
naturalny
70/110 120 30 0,16-1,00
Polyethylen PE1000 płyty czarny
zielony
20-30/
30-40
-253/+110 80 0,01


Użyte oznaczenia:
Rm – wytrzymałość na rozciąganie [MPa];
Rc - wytrzymałość na zginanie [MPa];
Kp - wytrzymałość elektryczna dielektryka [KV/mm]